Ekrany akustyczne KOHLHAUER VOLTA®

Ekrany akustyczne KOHLHAUER VOLTA®

Ekrany akustyczne zintegrowane z ogniwami fotowoltaicznymi

Ekrany akustyczne KOHLHAUER VOLTA® to zupełnie nowe możliwości w ochronie przed hałasem. System ten doskonale łączy w sobie atrakcyjny wygląd, prosty montaż oraz techniczny know-how. KOHLHAUER VOLTA® integruje technologię solarną w sprawdzonych elementach ochrony przed hałasem KOHLHAUER. Wysoka izolacyjność akustyczna oraz pochłanianie dźwięku w połączeniu z wytwarzaniem energii słonecznej wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska. To innowacyjne rozwiązanie technologiczne ma przed sobą wielką przyszłość.

Zastosowanie

Panele KOHLHAUER VOLTA dostępne są w wersji przezroczystej jak i nieprzezroczystej w zależności od wymagań projektu. Rozwiązanie to można stosować zarówno wzdłuż dróg jak i linii kolejowych, w układzie wschód-zachód lub północ-południe.

Zalety

 • Wkład w ochronę środowiska naturalnego
 • Pozytywny wpływ na wizerunek i akceptację ekranów akustycznych przez mieszkańców
 • Zrównoważona produkcja energii
 • Możliwość pracy autonomicznej
 • Skomasowanie w jednym produkcie i miejscu dwóch funkcji pozwalające na zaoszczędzenie dodatkowej powierzchni gruntów

Specyfikacja

 • Wysoki poziom standaryzacji wszystkich elementów
 • Zoptymalizowana moc elektryczna do podłączenia do sieci dostawcy energetycznego
 • Możliwość łatwej wymiany modułów solarnych w przypadku ich uszkodzenia
 • Wysoka izolacyjność akustyczna, możliwe także pochłanianie dźwięku w zależności od elementu podstawowego
 • Gwarantowana wydajność nawet w warunkach rozproszonego światła dzięki zastosowaniu cienkowarstwowych modułów słonecznych
 • Zastosowanie zintegrowanych kabli z elastyczną osłoną

Kontakt

Alfa Bond
KOHLHAUER Sp. z o.o.

info@alfabond-kohlhauer.pl

Tel: +48 22 722-20-32

Logo

Downloads