Showcase

Impressum

Impressum

Zgodnie z § 5 TMG

R. KOHLHAUER GmbH

Draisstr. 2

76571 Gaggenau | Niemcy

Reprezentowana przez:

R. KOHLHAUER GmbH,
Dyrektora Zarządzającego Reinharda Kohlhauera

Upoważniony sygnatariusz: Christoph Kohlhauer

Kontakt

Mail info@kohlhauer.com

Phone +49 7225 9757 -0

Fax +49 7225 9757 -26

www.kohlhauer.com

INNE INFORMACJE

Zgłoszenie rejestracyjne:

Wpis w Rejestrze Handlowym

Sąd Rejestrowy: Mannheim

Numer rejestracyjny: HRB 521396

Numer identyfikacyjny VAT:

Numer identyfikacyjny VAT odpowiadający § 27a Ustawy o Podatku od Wartości Dodanej

DE156684557

Informacja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej:

Nazwa i siedziba ubezpieczyciela:

AXA Konzern AG
Ridlerstr. 75
80339 München | Niemcy

Zakres terytorialny ubezpieczenia:
Kraj i zagranica z wyłączeniem USA i Kanady

WDROŻENIE I TREŚĆ

R. KOHLHAUER GmbH
Sven Pignar

Mail it@kohlhauer.com

Phone +49 7225 9757 -0

Fax +49 7225 9757 -26

Koncepcja i projekt

Berger Schmidt GmbH
- Praktische Informatik -

www.berger-schmidt.de
Berger Schmidt - Praktische Informatik

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne podane na stronie internetowej firmy R. Kohlhauer GmbH nie są wiążące. W związku z tym firma nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeżeli Państwo potrzebujecie szczegółowych danych na temat własności i zasad korzystania prosimy o kontakt.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKOWANE TREŚCI

Treści naszych stron internetowych zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednakże nie możemy zagwarantować prawidłowości, kompletności oraz aktualności zamieszczonych treści. Jako podmiot oferujący tę usługę odpowiadamy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemiecka Ustawa o Telemediach) wyłącznie za własne treści zamieszczone na tych stronach w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych. Zgodnie z  § od 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do ciągłego monitorowania przekazanych nam lub zapisanych w pamięci informacji z obcych źródeł, ani też do identyfikowania okoliczności, które wskazywałyby na niezgodną z prawem działalność. Powyższe nie zwalnia nas jednak od obowiązku usuwania lub blokowania informacji w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów ustawowych. Odpowiedzialność z tego tytułu rozpoczyna się  jednakże dopiero od chwili gdy posiądziemy wiedzę o konkretnym naruszeniu prawa. Po ujawnieniu naruszenia prawa treści zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza oferta zawiera także linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z związku z tym nie ponosimy  odpowiedzialności za te treści, w każdym wypadku leży to w gestii  właściciela lub administratora stron do których prowadzą odsyłacze. Strony te, zostały w momencie tworzenia hiperłącza sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili tworzenia odsyłaczy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą odsyłacze, nie jest jednak możliwa bez konkretnych podstaw do jej przeprowadzania. W przypadku ewentualnego naruszenia prawa linki prowadzące do takich stron zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

PRAWA AUTORSKIE

Treści i opracowania publikowane na niniejszych stronach przez właściciela  strony internetowej podlegają w zakresie praw autorskich przepisom prawa niemieckiego. Kopiowanie, redagowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego innego rodzaju wykorzystywanie treści, wykraczające poza granice wyznaczone przez prawo autorskie, wymagają uzyskania pisemnej zgody ich autora lub osoby sporządzającej. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny użytkownika, komercyjne wykorzystanie naszych treści bez odpowiedniej zgody jest zabronione. Jeżeli treści zamieszczone na tej stronie nie pochodzą  od właściciela strony, to przy ich wykorzystaniu należy przestrzegać  praw autorskich osób trzecich. Jeśli użytkownik tej strony mimo wszystko zauważy przypadek naruszenia praw autorskich, to uprasza się go o przekazanie odpowiedniej informacji. Treści naruszające prawo autorskie będą przez nas niezwłocznie usunięte.

Dane kontaktowe

Jak się z nami skontaktować
ALFA BOND KOHLHAUER Sp. z o.o.
Al. Katowicka 113
05-830 Kajetany
Polska
 

office.warszawa@kohlhauer.com

Tel: +48 22 722-20-32

Blog